Wyszukaj w serwisie

Urząd Gminy otwarty dla interesantów

URZĄD GMINY OTWARTY DLA INTERESANTÓW OD 25 MAJA 2020 R.

 

Informujemy, że dnia 25 maja 2020 r. przywracamy możliwość wejścia do Urzędu Gminy Polska Cerekiew interesantów załatwiających sprawy urzędowe. Obsługa obywateli odbywać się będzie z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba. Mieszkańcy, którzy przyjdą do nas załatwiać swoje sprawy, zobowiązani są nosić maseczki ochronne oraz zdezynfekować dłonie.

Jednocześnie nadal – dla bezpieczeństwa mieszkańców – rekomendujemy rezygnację z wizyt w urzędzie
i kontakt z urzędnikami przez telefon:

Sekretariat – 77 480 14 60
Urząd Stanu Cywilnego – 77 480 14 61
Zakład Usług Komunalnych – 77 487 52 23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 77 487 65 27

 

Wnioski i podania można kierować drogą mailową na adres: ug@polskacerekiew.pl
lub skorzystać ze skrytki e-PUAP Urzędu Polska Cerekiew: /49wty33kb6/skrytka

 

Kasa w Urzędzie Gminy czynna do godz. 14:00