Wyszukaj w serwisie

Komunikat Wójta Gminy Polska Cerekiew

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW

W SPRAWIE  CZĘŚCIOWEGO OTWARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


Szanowni Rodzice,

w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły informuję o możliwości skorzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych od dnia 25 maja 2020 r. Obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach będzie nadal realizowany w formie nauczania zdalnego.

Konsultacje przedmiotowe od dnia 25 maja 2020 r. dla uczniów klas 8, natomiast od dnia 1 czerwca 2020 r. dla uczniów pozostałych klas odbywać się będą po wcześniejszym zgłoszeniu przez ucznia konkretnemu nauczycielowi, wychowawcy lub dyrekcji chęci skorzystania z takiej formy pomocy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

W porozumieniu z Dyrektorami informuję również, o częściowym otwarciu Przedszkoli na terenie Gminy Polska Cerekiew od dnia 1 czerwca 2020r. z pierwszeństwem dzieci obojga rodziców pracujących. Jednocześnie przypominam o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8.

Zwracam się z ogromną prośbą o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w danej placówce i stosowanie się do nich. Naszą wspólną sprawą i priorytetem powinno być zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, personelowi oraz Wam drodzy rodzice. Tylko razem jesteśmy w stanie przeciwdziałać dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.                                                                                            

Z wyrazami szacunku

                                                                                         Piotr Kanzy

                                                                              Wójt Gminy  Polska Cerekiew

 

Rodzicu, jeśli chcesz zapisać dziecko na zajęcia opiekuńcze/konsultacje  w Przedszkolu lub Szkole to:

Krok I – Zapoznaj się z Procedurą Bezpieczeństwa w danej placówce

PDFProcedury Bezpieczeństwa - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi.pdf (419,03KB) 

PDFProcedury Bezpieczeństwa - Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie.pdf (418,08KB)

Krok II – Przeczytaj treść oświadczenia (zał. nr 1) i deklaracji (zał. nr 2) lub zgody na konsultacje (zał. nr 3)

DOCZałącznik nr 1 -Oświadczenie dla rodzica.doc (31,00KB)
PDFZałącznik nr 1 -Oświadczenie dla rodzica.pdf (462,44KB)
DOCZałącznik nr 2 - Deklaracja - Zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu lub Szkole.doc (26,50KB)
PDFZałącznik nr 2 - Deklaracja - Zajęcia opiekuńcze w Przedszkolu lub Szkole.pdf (445,34KB)
DOCZałącznik nr 3 - Zgoda - Konsultacje.doc (26,50KB)
PDFZałącznik nr 3 - Zgoda - Konsultacje.pdf (431,00KB)

Krok III – Wypełnione i podpisane dokumenty w formie skanu/zdjęcia wyślij na adres szkoły:

Krok IV – W momencie przyprowadzenia dziecka do placówki przekaż oryginały dokumentów obsłudze.

 

Ze szczegółowymi zasadami sanitarnymi i organizacyjnymi jakie są wymagane w przypadku częściowego otwarcia przedszkoli i szkół możecie się Państwo zapoznać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men