Komunikat Wójta Gminy Polska Cerekiew

 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW
W SPRAWIE OTWARCIA PRZEDSZKOLI

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew w porozumieniu z Dyrektorami informuje, że Przedszkola na terenie Gminy Polska Cerekiew pozostają zamknięte do  24 maja 2020 roku. Decyzja taka podyktowana jest troską o zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkoli.

Wznowienie działalności przedszkoli wymaga odpowiedniego przygotowania, zapewnienia wszelkich środków bezpieczeństwa, wdrożenia wielu procedur i zaleceń, mających na celu ochronę zdrowia i życia. Wzięliśmy przy tym pod uwagę możliwości organizacyjne, lokalowe i kadrowe we wszystkich placówkach, pamiętając, że nadrzędną sprawą i priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, personelu oraz rodziców, a zarazem przeciwdziałanie dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

W związku z powyższym informuję Państwa, że jako Wójt podjąłem trudną zarówno dla mnie, jak i dla wielu z Państwa decyzję o otwarciu przedszkoli nie wcześniej niż 24 maja 2020 r.  Do tego dnia – na chwilę obecną – rodzice mogą pobierać zasiłek opiekuńczy. Jednak jeśli sytuacja epidemiologiczna w kraju i regionie poprawi się, bierzemy pod uwagę wcześniejsze częściowe otwarcie placówek, o czym będziemy Państwa  informować.

W chwili obecnej, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i życie innych, robimy wszystko, aby nasze przedszkola były jak najlepiej przygotowane na powrót dzieci.

 

                                                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                            Piotr Kanzy

                                                                              Wójt Gminy  Polska Cerekiew