Wyszukaj w serwisie

Informacja dotycząca rekrutacji

Informacja dot. postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek oświatowych

Drodzy Rodzice!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym możliwe jest w formie przesłania dokumentacji na skrzynkę mailową placówki (w formie skanów lub nawet fotografii dokumentów). Po ustaniu zagrożenia dokumentację należy uzupełnić w postaci papierowej.

Dokumentację należy przesłać na odpowiedni adres mailowy placówki: