Wyszukaj w serwisie

Informacja GOPS Polska Cerekiew

Uwaga!

Ważna informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi!

Wypłata zasiłków i zapomóg będzie realizowana w piątek 20.03.2020 w godzinach od 10:00 do 13:00.

Ze względów sanitarnych osoby po odbiór w/w świadczeń będą przyjmowane do budynku urzędu pojedyńczo!