Wyszukaj w serwisie

Wybory do Izb Rolniczych - zgłoszenia kandydatów

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019

W związku z wyborami do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu w dniu 28 lipca 2019 r. informuje się,

że w dniach 04.07.2019 r. i 05.07.2019 r. w godz. od 10.00-13.00
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, pokój nr 3, komisja okręgowa będzie przyjmowała zgłoszenia rolników chętnych do kandydowania na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim,  
w okręgu wyborczym nr 15, obejmującym obszar gminy Polska Cerekiew.

Dokumenty dla kandydatów do pobrania ze strony internetowej www.izbarolnicza.opole.pl lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 13.

Szczegółowe informacje dot. wyborów do izby rolniczej pod nr tel. 77 480 14 72.