Wyszukaj w serwisie

Raport o stanie Gminy Polska Cerekiew

Raport o stanie gminy Polska Cerekiew

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy od tego roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

 

Raport o stanie Gminy Polska Cerekiew za 2018 rok.