Wyszukaj w serwisie

Dyżur Urzędnika Wyborczego

Na podstawie art. 182 §6 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
(Dz.U. 2019 poz. 273) ustala się harmonogram przyjmowania zgłoszeń osób do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Polska Cerekiew.


 

1. W godzinach pracy Urzędu Gminy Polska Cerekiew:

- w poniedziałki od godz. 7.30 do godz.16.00,

- od wtorku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30,

- w piątki od godz. 7.30 do godz. 15.00.

2. W godzinach pracy Urzędnika Wyborczego Gminy Polska Cerekiew:

- 09.04.2019 r. - 7:30 – 11.30

- 16.04.2019 r. - 12:30 – 16:30

- 18.04.2019 r. - 13:00 – 17:00

- 23.04.2019 r. - 7:30 – 11:30

- 26.04.2019 r. - 12:00 – 16:00Szczegółowe regulacje w sprawie pracy osób w obwodowych komisjach wyborczych znajdują odzwierciedlenie w Ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
(Dz.U. 2019 poz. 273) oraz w innych regulacjach Państwowej Komisji Wyborczej.