Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne

Związek Międzygminny „Czysty Region” zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Polska Cerekiew na konsultacje społeczne, których tematem będzie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie postępowania z odpadami. Spotkanie odbędzie się 22 marca (piątek) o godz. 16:00 w sali Centrum Kultury - "Lamikowcu" w Polskiej Cerekwi.

Wszystkim zainteresowanym udostępniamy zakres proponowanych zmian celem zapoznania się, jednocześnie przypominamy, że regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku stanowi akt prawa miejscowego. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określa on m.in. wymagania dotyczące selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych.

Propozycje zmian i uwagi zgłaszać można również pisemnie na adres Związku: ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle oraz mailowo na adres do końca marca 2019 r.

konsultacje_projekt_Cerekiew.jpeg

Do pobrania: