Wyszukaj w serwisie

Sprzedaż działek budowlanych

Wójt Gminy Polska Cerekiew przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową położone w miejscowości Zakrzów oraz Polska Cerekiew, będące własnością Gminy Polska Cerekiew, określone szczegółowo w wykazie stanowiącym załączniki do niniejszych zarządzeń.

Zakrzów.jpeg

Cerekiew.jpeg