Wyszukaj w serwisie

VI sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

 

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 19.02.2019 r. o godz. 16.00 w sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Polska Cerekiew.

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

3. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letenie i dzieci młodsze.

4. Zakończenie obrad sesji.