Wyszukaj w serwisie

Zmarła Grażyna Malcharek - sołtys wsi Koza

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Grażyny Malcharek.


Była wieloletnim sołtysem wsi Koza, wielkim społecznikiem, a przede wszystkim kochającą żoną i matką.
Grażynę Malcharek zapamiętamy jako osobę życzliwą, spokojną i pogodną, zawsze chętnie angażującą się przedsięwzięcia służące rozwojowi sołectwa i gminy.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 stycznia 2019 r. o godz. 10:30 w kościele parafialnym w Maciowakrzu.
Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłej składamy wyrazy głębokiego współczucia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Polska Cerekiew - Jerzy Kołeczko wraz z radnymi i sołtysami.
Wójt Gminy Polska Cerekiew - Piotr Kanzy wraz z pracownikami Urzędu .