Wyszukaj w serwisie

V sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

 

INFORMACJA

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 03.01.2019 r. o godz. 16.00 w sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się V sesja Rady Gminy Polska Cerekiew.

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 

 5. Zakończenie obrad sesji.