Wyszukaj w serwisie

II sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 28.11.2018 r. o godz. 16.00 w sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi odbędzie się II sesja Rady Gminy Polska Cerekiew.

Tematem obrad sesji będzie:

1. Przedstawienie porządku obrad oraz rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji rady:

- Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

- Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu

- Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu

- Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji rady

- Komisji ds. Gospodarczych, Inwestycji i Budżetu

- Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad sesji.