Wyszukaj w serwisie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram  2017 – efekty 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekiew przy współpracy z Bankiem Żywności  w Opolu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:     

3.  Pomoc żywnościowa trafiła do 190 osób znajdujących się w

trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Polska Cerekiew ( 97 rodzin )

4.  Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 10,7423 ton żywności;

- 582 paczek żywnościowych.

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 17 osób korzystających z pomocy żywnościowej

    przeprowadzono 1 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 - pkt.1 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi   przy

                   współpracy z Bankiem Żywności w Opolu;

 - pkt.2 – z terenu gminy Polska Cerekiew