Koncert Floriański 2017-2022

W latach 2017-2022 nie organizowano Wielkiego Koncertu Floriańskiego.