Wyszukaj w serwisie

Szkolenie dla hodowców trzody chlewnej

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 27 marca 2018 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3 zorganizowane zostanie szkolenie informacyjne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu dla hodowców trzody chlewnej o wprowadzeniu na terenie kraju nowych obowiązków w zakresie bioasekuracji gospodarstw, których zadaniem jest zmniejszenie ryzyka wniknięcia choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Zapraszamy do udziału w w/w szkoleniu.

Wójt Gminy

Polska Cerekiew