Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków na usunięcie azbestu

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza nabór wniosków na usunięcie odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Polska Cerekiew na rok 2018. Całość kosztów związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest ponosić będzie WFOŚ Opole i Urząd Gminy Polska Cerekiew.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Polska Cerekiew do dnia 30 marca 2018 r.

Druk wniosku wraz z załącznikami można pobrać ze strony www.polskacerekiew.pl lub osobiście odebrać w UG Polska Cerekiew pokój nr 21.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 77 4801466

DOC1-wniosek-o-przyznanie-dofinansowania.doc (37,50KB)
DOC2-zgloszenie-budowy-obiektow-lub-wykonania-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe (4).doc (59,00KB)
DOC3-oswiadczenie (1).doc (30,50KB)
DOC4-oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis (1).doc (38,00KB)
DOC5-b-3-oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane (3).doc (61,00KB)