Wyszukaj w serwisie

Stypendia sportowe

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2018 rok.

 

Zawiadamiam, że na podstawie Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerkiew, można już składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2018 r.

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 23 lutego 2018 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi /pokój nr 16/,

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew.

 

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty

decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi

 

Do pobrania:

 

  1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe – DOC2.Wniosek stypendium sportowe zał. 1.doc (49,00KB)

  2. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – DOC3.Uchwała stypendium zał. 2.doc (52,00KB)

  3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – DOC4.Uchwała zmieniająca uchwałę zał. 3.doc (36,00KB)

  4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – DOC5.Uchwała zmieniajaca uchwałę zał. 4.doc (31,00KB)

  5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/225/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerekiew – DOC6.Uchwała zmieniająca uchwałę zał. 5.doc (34,00KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 05.02.2018 r.