Wyszukaj w serwisie

Odpady nie takie straszne

"Ile produkujemy odpadów i dlaczego warto je segregować? Jakie są zadania Związku Międzygminnego "Czysty Region" i jak wygląda ich realizacja?" Te pytania na swojej stronie zadał Związek Międzygminny "Czysty Region". Odpowiedź znajdziecie w filmie poniżej.

Ponadto powstał RIPOK. Realizacja zadania opiewała na kwotę blisko 22,5 mln złotych. Aż 75 proc. wartości netto inwestycji zostało sfinansowanych z pożyczki pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostałą część kwoty wyłożyła spółka "Czysty Region" Czym jest RIPOK? Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Najprościej rzecz biorąc jest to urządzenie do segregacji oraz przetwarzania odpadów.

Dzięki instalacji możliwy jest przerób około 42 tysięcy ton odpadów zmieszanych rocznie.