Wyszukaj w serwisie

Konkursy ofert na dotacje - rozstrzygnięcie

Konkursy ofert na dotacje na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), oraz Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku:

 

 1. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja lecznicza niepełnosprawnych w 2018 roku”.
  DOCOgłoszenie nr 1.doc
  PDFRozstrzygnięcie - usługi opiekuńcze.pdf
  PDFZarządzenie Nr 0050.8.2018.pdf

 2. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2018 roku.
  DOCOgłoszenie nr 2.doc
  PDFRozstrzygnięcie - kultura.pdf
  PDFZarządzenie Nr 0050.9.2018.pdf

 3. Otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2018 roku.
  DOCOgłoszenie nr 3.doc
  PDFRozstrzygnięcie - sport.pdf
  PDFZarządzenie Nr 0050.7.2018.pdf

Do pobrania:

 

 1. Wzór oferty DOC1.Wzór oferty.doc

 2. Wzór sprawozdania DOC2.Wzór sprawozdania.doc

 

 

 

Polska Cerekiew, dnia 29.01.2018 r.