Wyszukaj w serwisie

Młodzieżowa Rada Gminy

Młodzieżowa Rada Gminy (MRG) Polska Cerekiew

20 grudnia w ZGSP w Polskiej Cerekwi i ZSP we Wroninie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Polska Cerekiew. W wyniku ich przeprowadzenia w naszej gminie powstała MRG Polska Cerekiew w której Radnymi zostali: Freitag Adam, Makosz Manuela, Pytlik Felicja, Bednarczyk Martyna, Freitag Paweł, Golasz Paulina, Jarosz Julia, Koszela Joanna, Koziar Zuzanna, Kudela Aleksander, Madloch Łukasz, Marzec Julia, Piontek Filip, Sip Julia, Zimer Mateusz. Świeżo wybrani Radni złożyli ślubowanie na uroczystej sesji Rady Gminy podsumowującej 2017 rok, która odbyła się 28 grudnia. Interesująca kampania wyborcza poprzedzająca wybory świadczy o dużym potencjale który drzemie wśród naszej młodzieży. Kandydaci zachęcając do głosowania, przedstawiali w szkołach swoje plany i pomysły na rozwój integracji młodych ludzi. Kadencja MRG Polska Cerekiew trwa dwa lata, zatem przed Radnymi wiele pracy.