Agrofestiwal - Fotorelacja

logotyp.jpeg

Wyjątkowa wystawa w Zakrzowie

Gmina Polska Cerekiew jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w okresie od 01 marca 2017 r. do 15 listopada 2017 r. realizowała operację pn. „Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Agrofestiwal” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz budżetu samorządu województwa opolskiego.

Wnioskowana wysokość dofinansowania operacji: 29 907,89 zł
Operacja pn. „Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Agrofestiwal” realizowana przez Gminę Polska Cerekiew ma na celu: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich  i wsparciu finansowym.

Celem operacji było również zwiększenie wiedzy wśród młodych rolników, a także utrwalenie już zdobytego doświadczenia, zapoznanie rolników z nowymi technologiami w rolnictwie i uzyskanie porad od specjalistów, umożliwienie rolnikom wymiany doświadczeń, poglądów i kontaktów, prezentacja nowoczesnych maszyn rolniczych oraz ich wpływ na udoskonalenie pracy rolników. Dodatkowo wydarzenie wpłynęło na podwyższenie atrakcyjności ofertowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, ukazanie walorów turystycznych i artystycznych Gminy Polska Cerekiew oraz najbliższego regionu, a także promocję Gminy Polska Cerekiew w województwie opolskim.

 

Regionalna Wystawie Zwierząt Hodowlanych – Agrofestiwal w Zakrzowie
odbyła się w dniach 14-15 października na terenie miejscowego GOSiR-u.

 

Ponad 600 zwierząt, kilkudziesięciu wystawców i kilka tysięcy zwiedzających – tak krótko można podsumować tegoroczną wystawę w Zakrzowie. Pokazywano zarówno myszy rasowe, jak i gołębie, drób, króliki, psy, owce, kozy, bydło, osły i konie. Ocenie sędziowskiej podlegały drób, gołębie, króliki oraz owce i to w tych grupach wręczono puchary dla czempionów.

W programie były pokazy jeździectwa, psów, gry w polo, oraz bogata oferta artystyczna prezentowana przez grupy wokalne, folklorystyczne, wokalistów, grupy mażoretkowe z Reńskiej Wsi
i Długomiłowic, orkiestrę czy kapelę góralską z Suchej Beskidzkiej. Finałem pierwszego dnia wystawy (sobota) był Oktoberfest, w którym wzięło udział kilkaset osób – wystawców, gości oraz miejscowych. Drugi dzień wystawy rozpoczęto mszą polową w hali wystawienniczej, której towarzyszyła śpiewem i grą kapela góralska „Spod Magurki”. Gwoździem programu drugiego dnia wystawy był pokaz kulinarny słynnego Remigiusza Rączki, który zaskoczył zwiedzających niecodziennym wykorzystaniem produktów lokalnych, tworząc np. tort…z krupnioków.

Wystawie towarzyszył też jarmark Lokalnych Grup Działania z terenu województwa, które prezentowały swój dorobek oraz produkty lokalne, wytwarzane na swoim terenie. Nie zabrakło więc degustacji miodów, serów, Śmietankówki Oleskiej, ciast i innych lokalnych specjałów.

Niezmiernie podniosłym momentem w czasie wystawy było wręczenie prof. Markowi Tukiendorfowi, rektorowi Politechniki Opolskiej, tytułu Honorowego Obywatela Gminy Polska Cerekiew oraz podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą a Politechniką.

To właśnie gmina Polska Cerekiew była głównym organizatorem tegorocznej wystawy, zaś partnerami byli LKJ Lewada, GOSiR Zakrzów, LGD Euro-Country oraz Izba Rolnicza.

Sponsorami wystawy byli firma Kania i Synowie, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu, oraz Cukrownia Polska Cerekiew. Patronatem honorowym imprezę objął marszałek województwa Pan Andrzej Buła.

Szczegółowe informacje dot. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl


Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl