Rolniku! Pracuj bezpiecznie!

Czy opolscy rolnicy pracowali bezpiecznie w 2016r.

 

W 2016r. do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS zgłoszono 19110 wypadków , o 1044 mniej niż w 2015r. Spośród tych zdarzeń 298 wypadków było zgłoszonych do Oddziału Regionalnego w Opolu.

            Na przestrzeni kilku ostatnich lat, w tym również w 2016r. największą ilość wypadków w Oddziale Regionalnym w Opolu odnotowano w grupie „upadek osób”, ponadto 2016r. licznie obfitował w zdarzenia wypadkowe z grup „inne zdarzenia” oraz „upadek przedmiotów”.

Spośród 264 zakończonych postępowań powypadkowych w 2016r. grupa „upadek osób” stanowi 120 zdarzeń, grupa „inne zdarzenia” – 34 zdarzenia, a grupa „upadek przedmiotów” – 32 zdarzenia.

Upadki najczęściej miały miejsce na płaskiej nawierzchni, z drabin i schodów oraz z ciągników i maszyn rolniczych.

Najczęstszymi przyczynami upadków osób w 2016r. był brak obuwia roboczego lub nieodpowiednie obuwie robocze, zły stan nawierzchni podwórzy, ciągów komunikacyjnych, niedostateczna koncentracja uwagi poszkodowanych na wykonywanej czynności, niewłaściwy sposób obsługi zwierząt, nieprawidłowo skonstruowane drabiny jak również nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych. Przyczynami zdarzeń z grupy „inne zdarzenia” było wykonywanie pracy ręcznie zamiast przy użyciu urządzeń lub narzędzi, nieużywanie obuwia roboczego, brak należytej koncentracji uwagi na wykonywanej czynności, zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, nierówność podłoża oraz niewłaściwe tempo pracy, pośpiech. Natomiast w grupie „upadek przedmiotów” najczęściej dochodziło do wypadków z przyczyny braku koncentracji uwagi poszkodowanego na wykonywanej czynności, niewłaściwe zachowanie poszkodowanego, nieodpowiednie obuwie używane podczas pracy.

Wobec powyższego apelujemy do rolników o stosowanie zasad bhp przy pracy wykonywanej w gospodarstwach, w szczególności :

-  używanie właściwego obuwia roboczego tj. na protektorowej podeszwie, sznurowanego powyżej kostki, ze wzmacnianymi noskami

- zadbanie o stan nawierzchni podwórzy, aby nie były śliskie, grząskie czy nierówne

ć- używanie odpowiednich drabin i schodów, co znacznie eliminuje zdarzenia z grupy „upadek osób”

- wykonywanie pracy bez pośpiechu i z należytą koncentracją na wykonywanych czynnościach

Warto zaznaczyć, że wskaźnik wypadkowości (liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań na 1000 ubezpieczonych) w rolnictwie indywidualnym w 2016r. w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu wyniósł 6,6  i nadal jest  najniższym w całym kraju. Jednakże w roku 2016 na terenie działania OR KRUS w Opolu miały miejsce trzy wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

 

 

W 2016r. Oddział Regionalny KRUS w Opolu współpracował z wieloma instytucjami działającymi na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie m.in. z PIP, ARiMR, ARR, ANR, Urzędami Gmin, Wójtami, Starostwami Powiatowymi, Szkołami, Ośrodkami Kultury, Politechniką Opolską, Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu, OSP.

            W celu zmniejszania liczby wypadków i ograniczania ich skutków Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi wiele działań mających na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

            Wiedzę o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi oraz zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa upowszechnia poprzez:

 

Opracowała:

Ewelina Nowek

Żródło: www.krus.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do aktywnego włączenia się do realizowanych przez KRUS szkoleń podczas, których prowadzone są różnego rodzaju pokazy, konkursy, a także do odwiedzania stoisk informacyjnych organizowanych przez Kasę.

Informacje o nadchodzących działaniach realizowanych przez KRUS można znaleźć na stronie internetowej www.krus,gov.pl w zakładce Wydarzenia Prewencyjne.

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                          OR KRUS w Opolu

                                                                                                          Lech Waloszczyk

 

1.jpeg