Wyszukaj w serwisie

Zebranie OSP Polska Cerekiew - zdjęcia

Walne zebranie sprawozdawcze z działalności OSP Polska Cerekiew.
W dniu 11 marca 2017 roku w Centrum Kultury odbyło się doroczne walne zebranie sprawozdawcze z działalności za rok 2016.
W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście: przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu mł. bryg. Dariusz Kulawinek, wójt gminy prezes zarządu gminnego OSP Piotr Kanzy
Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich porządku obrad. Osoby funkcyjne przedstawiły sprawozdanie ze działalności jednostki za rok 2016 oraz został przedstawiony plan pracy na rok 2017. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na strażaka członków Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Cerekwi w 2016 liczyła 54 członków, posiada Dziecięcą oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.W roku 2016 uczestniczyła w 53 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym : 36 pożarach i 17 miejscowych zdarzeniach.