Wyszukaj w serwisie

Szkolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

 

Z A W I A D O M I E N I E

    W dniu 28 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3  zorganizowane zostanie szkolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii  w zakresie skutecznej bioasekuracji na wypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (AFS) dla hodowców trzody chlewnej, oraz bioasekuracji na wypadek wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew
Piotr Kanzy