Wyszukaj w serwisie

Zimowe utrzymanie dróg - informacja

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Polska Cerekiew

 

Informuje się mieszkańców, że w sezonie zimowym 2016/2017 utrzymaniem zimowym objęte będą wszystkie drogi gminne wg standardów zimowego utrzymania dróg gminnych.

 

Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg gminnych jest:

Inspektor. ds. inwestycji, przetargów i drogownictwa – mgr inż. Ireneusz Smal

tel. 77 480 14 71, tel. kom. 604 577 095

Ponadto, trudności w przejezdności drogami innych kategorii należy zgłaszać osobom odpowiedzialnym za ich utrzymanie. Poniżej podaje się wykaz osób wraz z numerami telefonów kontaktowych.

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego są:

  1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – mgr inż. Arkadiusz Kryś

- tel. służbowy 77 482 91 33, 77 482 91 32,

- tel. kom. 695 229 017

  1. Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg – Krzysztof Siemaszko

- tel. służbowy 77 482 91 33, 77 482 91 32,

- tel. kom. 664 995 478

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania ZDW w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach są:

  1. Z-ca Kierownika Oddziału Terenowego – mgr Halina Płotek

służbowy 77405 25 90, fax. 77 405 25 99, tel. kom. 606 336 016

  1. Kierownik Brygady Patrolowej Nr 1– Bolesław Baranowski

tel. służbowy 77 405 25 90, fax. 77 405 25 99, tel. kom. 501 572 623

  1. Kierownik Brygady Patrolowej Nr 2– Jarosław Chaliński

tel. służbowy 77 405 25 90, fax. 77 405 25 99, tel. kom. 501 572 633

  1. Kierownik Brygady Patrolowej – Ryszard Samek

tel. służbowy 77 405 25 90, fax. 77 405 25 99, tel. kom.  501 572 620

           

Telefon „AKCJA ZIMA” 77 405 25 99

 

Osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg krajowych na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu są:

  1. Kierownik Rejonu – mgr Bogusław Pilch

      tel. służbowy 77 482 18 40, tel. kom. 600 960 931

  1. Z-ca Kierownika Rejonu – mgr Marceli Grzejszczak

tel. służbowy 77 482 27 74, tel. kom. 600 960 918

  1. Drogomistrz Rejonu – Czesława Wota

tel. służbowy 77 483 33 67, tel. kom. 600 960 919

odpowiedzialny za drogę krajową 45 (gr. województwa – Większyce)

 

Prosimy kierowców o rozważną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.

 

     

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH GMINNYCH

 
     

      ZARZĄDZANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW

         
               

Lp.

Standard

Drogi

Opis stanu utrzymania drogi

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia wystąpienia zjawiska

zjawisko

odstępstwo

zjawisko

odstępstwo

1.

IV

w terenie zabudowanym

- jezdnia odśnieżona na całej szerokości
- jezdnia posypana na odcinkach
 decydujących o możliwości ruchu

- luźny
- zajeżdżony
- języki śnieżne
- zaspy

- 8 godz.
- występuje
- występują
- do 8 godzin

- gołoledź
- śliskość pośniegowa
- lodowica

- 8 godzin
- 10 godzin
- 8 godzin

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 8 godzin

2.

V

poza terenem zabudowanym

- jezdnia odśnieżona
- w miejscach zasp odśnieżony co najmniej
  jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek
- jezdnia posypana na odcinkach
 decydujących o możliwości ruchu

- luźny
- zajeżdżony
- nabój śnieżny
- zaspy

- 16 godz.
- występuje
- występuje
- do 24 godzin

- gołoledź
- śliskość pośniegowa

- 8 godzin
- występuje

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 24 godzin