Wyszukaj w serwisie

Pomoc żywnościowa

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, informuję że osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w formie produktów żywnościowych mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi w godzinach od 7:30 – 15:30 w piątki 7:30 – 15:00 .

Do uzyskania pomocy żywnościowej uprawnione są osoby, których dochód nie przekracza kwoty 951 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie .

O terminie i możliwości odebrania artykułów żywnościowych uprawnione osoby zostaną niezwłocznie poinformowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.