Jesienne przeglądy rowów melioracyjnych

OGŁOSZENIE

JESIENNE PRZEGLĄDY ROWÓW MELIORACYJNYCH

NA TERENIE GMINY POLSKA CEREKIEW

 

 

Wójt Gminy Polska Cerekiew oraz Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi zapraszają mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz członków Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi na coroczny jesienny przegląd rowów celem ustalenia zakresu robót konserwacyjnych na rok 2017. 

 

Termin przeglądów w poszczególnych miejscowościach:

1 Polska Cerekiew 07.12.2016 Godzina 9:00
2 Ciężkowice 07.12.2016 Godzina 10:00
3 Witosławice 07.12.2016 Godzina 11:00
4 Wronin 07.12.2016 Godzina 12:00
5 Dzielawy 07.12.2016 Godzina 13:00
6 Grzędzin 07.12.2016 Godzina 13:30
7 Łaniec 08.12.2016 Godzina 9:00
8 Mierzęcin 08.12.2016 Godzina 9:30
9 Koza 08.12.2016 Godzina 10:00
10 Ligota Mała 08.12.2016 Godzina 11:00
11 Połowa 08.12.2016 Godzina 11:30
12 Jaborowice 08.12.2016 Godzina 12:30
13 Zakrzów 08.12.2016 Godzina 13:00

Zbiórka  Komisji oraz osób zainteresowanych przed posesją sołtysa w w/w sołectwach.