Spotkanie z Euro-Country

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniach 8 czerwca oraz 20 czerwca br. o godzinie 10:00 w zamku w Polskiej Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2 (sala po prawej stronie) odbędą się spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Podczas spotkań będzie można uzyskać informacje w zakresie możliwości tj. zakresu pomocy oraz warunków otrzymania wsparcia finansowego na realizację operacji w ramach środków przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz planowanego harmonogramu naborów.

Pomoc doradczą uzyskać można uzyskać również poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny 77 8873 027 z osobami pracującymi w biurze LGD „Euro-Country”.