Złoty Florian 2015

W 2015 r. nie złożono żadnego wniosku o przyznanie wyróżnienia honorowego Gminy Polska Cerekiew "Złoty Florian".