Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu

Przedstawiamy Państwu zapytanie ofertowe dotyczące wykonania rocznych przeglądów technicznych budynków, budowli, urządzeń zabawowych i sportowych będących w zasobie Gminy Polska Cerekiew według wykazu.