Stypendia sportowe 2016

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2016 rok.

 

Zawiadamiam, że na podstawie  Uchwały Nr XXXIV/225/2010 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe zawodnikom z terenu Gminy Polska Cerkiew, można już składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2016 r.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 26 lutego 2016 roku

w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi /pokój nr 16/,

lub przesłać pocztą  na adres:

Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. 

 

W przypadku składania wniosków za pośrednictwem poczty

decyduje data dotarcia przesyłki do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi

 

Do pobrania:

DOCWniosek stypendium sportowe zał. 1.doc (49,50KB)

DOCUchwała stypendium zał. 2.doc (51,50KB)

DOCUchwała zmieniająca uchwałę zał. 3.doc (31,50KB)

DOCUchwała zmieniajaca uchwałę zał. 4.doc (27,50KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 12.02.2016 r.