Wyszukaj w serwisie

Dotacje na usuwanie azbestu

OGŁOSZENIE - USUWANIE AZBESTU DOTACJA

 

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem
o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu  materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania 100% kosztów kwalifikowanych w tym 50% z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 35% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 15% z budżetu gminy.

Osoby  zainteresowane pozyskaniem dofinansowania kosztów usuwania azbestu z terenu naszej gminy prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi do dnia 24 lutego 2017r. Informacja w pok. nr 21 lub pod nr tel. 77/4801466 ; 77/4801460

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Dofinansowanie może zostać przyznane tylko dla nieruchomości ujętych w gminnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych.
Wnosek do pobrania - DOCXwniosek-o-usuniecie-azbestu-1.docx (23,54KB)
DOCzgloszenie-budowy-obiektow-lub-wykonania-robot-budowlanych-niewymagajacych-pozwolenia-na-budowe.doc (60,00KB)
DOCb-3-oswiadczenie-o-posiadanym-prawie-do-dysponowania-nieruchomoscia-na-cele-budowlane.doc (61,00KB)
 

Wójt Gminy      
mgr. inż. Piotr Kanzy