Wyszukaj w serwisie

Komuniakt KRUS

„Dobrze traktujesz – mniej ryzykujesz”

 

Zgodnie z kierunkami działalności prewencyjnej Kasy realizowane są działania wpływające na likwidację przyczyn wypadków m.in. z grupy Uderzenie, przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta. Działania te będą także prowadzone w 2016r. pod hasłem Dobrze traktujesz – mniej ryzykujesz.

Podczas szkoleń dla rolników Kasa promować będzie stosowanie przedmiotów do codziennej obsługi zwierząt i demonstrować ich działanie, w konkursach wręczać laureatom jako nagrody :

 

 

Upowszechnianie wiedzy o możliwości stosowania w czasie pracy ze zwierzętami w/w produktów i zachęcanie rolników do ich używania może wpłynąć na zmniejszenie zagrożeń i wystąpienia wypadków podczas przepędzania, załadunku zwierząt, udoju lub zabiegów zoohigienicznych.

 

„Uwaga na oszustów”

 

W związku z sygnałami od rolników, że pod ich adresem zamieszkania pojawiają się osoby podające się za pracowników KRUS, żądające okazania dowodu osobistego, przekazów pocztowych itp. urzędowych dokumentów, z których spisują dane, rzekomo do weryfikacji,   informujemy, że nie prowadzimy w terenie żadnej weryfikacji danych interesantów w ten sposób.

Przestrzegamy przed takimi oszustami. O przestępczych próbach wyłudzenia od Państwa danych z dowodu osobistego, czy domagania się podpisania rzekomo urzędowego druku prosimy niezwłocznie powiadamiać policję lub najbliższą jednostkę KRUS.

Apelujemy zwłaszcza do osób starszych o dużą ostrożność w osobistych kontaktach z nieznajomymi osobami, apelujemy o nie podpisywanie wręczanych przez prywatne osoby druków, oświadczeń i nie udostępnianie im swoich danych osobowych lub urzędowej korespondencji z KRUS.

Dotkliwą konsekwencją może być spłata zaciąganych przez oszustów w imieniu osób, od których wyłudzili ich dane, ogromnych kredytów, pożyczek itp. zobowiązań finansowych.

 

 

Z wyrazami szacunku

Jan Krzesiński

Dyrektor

OR KRUS w Opolu