Wyszukaj w serwisie

Szanuj swoje nogi! - Artykuł KRUS

Szanuj swoje nogi!  - upadek to nie przypadek.

 

W  2015 roku do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach zgłoszono  51   zdarzeń wypadkowych tj. o 3 zdarzenia więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej zdarzeń wypadkowych odnotowano w grupie „upadek osób”, co stanowi 52,50 % w ogólnej liczbie wypadków.

Upadki wśród rolników , głównie z drabin i schodów oraz na płaskiej nawierzchni wynikają ze specyfiki pracy i nieustannego przemieszczania się. Praca w gospodarstwie rolnym niewątpliwie należy do szczególnie niebezpiecznych i wymaga zachowania ponadprzeciętnej ostrożności. Mając świadomość istniejących zagrożeń upadkom można  skutecznie zapobiegać .

Zaistnienie wypadku dla wielu poszkodowanych rolników zakończyło się urazem

kończyn i często stresem związanym z tym urazem.

Przypominamy, że w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń wypadkowych istniejących w gospodarstwach rolnych należy:

• zadbać o ład i porządek w obejściu gospodarstwa,

• wyrównać teren podwórzy i ciągów komunikacyjnych oraz zadbać o oświetlenie w ich obrębie ,

• stosować obuwie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, a nie do pory roku,

• umiejętnie wchodzić i schodzić z ciągników i maszyn rolniczych – wysiadać przodem do stopni,   

    trzymając się uchwytów,

• zadbać o właściwy stan drabiny używanej w obejściu gospodarstwa – drabina musi być

    odpowiednio skonstruowana. Powinna być bezpieczna, o odpowiedniej długości, wykonana z  

    mocnych podłużnic z przymocowanymi do nich mocnymi szczeblami w odstępach nie większych niż

    0,30 m. Zabezpieczenie drabiny powinno być dostosowane do rodzaju nawierzchni. Drabina  

    powinna mieć zabezpieczenia przed przechyleniem, odchyleniem się do tyłu i poślizgiem: u góry

    haki zaczepowe, u dołu – zakończenie gumowe lub ostre, dostosowane do podłoża,

• zadbać o poręcze przy schodach z obu stron, jeśli mają powyżej 5 stopni (poręcze powinny być  

    umieszczone na wysokości 1,1 m).

  Należy mieć na uwadze fakt, że czyste stopnie i właściwe obuwie znacznie zmniejszają ryzyko upadku.

 

UWAGA! Dźwiganie ciężarów podczas przemieszczania się po schodach i drabinach może spowodować upadki z wysokości, których częstym następstwem jest uraz kręgosłupa, powodujący trwałe kalectwo.

 

Jak zadbać o nogi? Nie eksploatuj ich bezlitośnie! Oto kilka wskazówek – może wartych uwagi?

 

- nie lekceważ pozornie niewinnych dolegliwości ze strony kończyn (nieznaczne pobolewania, uczucie   

  ociężałości nóg, kurcze mięśni, niewielkie obrzęki wokół kostek) – skonsultuj się z lekarzem,

- nie zapominaj o odpowiedniej diecie niskotłuszczowej, bogatej w błonnik, zawarty w jarzynach

   i owocach, który ma wpływ na elastyczność naczyń,

- staraj się nie nosić zbyt dużych ciężarów - korzystaj ze sprzętu pomocniczego typu: wózki, taczki,

- gdy nogi puchną noś ściągające pończochy lub opaski uciskowe,

- stosuj różnego rodzaju kąpiele z dodatkiem soli leczniczych lub ziół, by poprawić krążenie

- nie pal, jeśli palisz: przestań!

 

ROLNIKU! Zacznij dbać o nogi. Przecież tak wiele im zawdzięczasz!

                                                                                                                                      Barbara Ziółko

                                                                                                                     Placówka Terenowa KRUS w Głubczycach