Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie

o ustnym przetargu nieograniczonym

      Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek 3/B z przeznaczeniem na lokal handlowy.       

Stan techniczny lokalu – dobry

Powierzchnia w.w lokalu  wynosi – 49m2

Cena wywoławcza za czynsz 1m2 powierzchni użytkowej lokalu przeznaczonego na lokal handlowy zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050/60/2014 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 16 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe wynosi 1,98 zł/m2 miesięcznie.

Postąpienie wynosi 10 % ceny wywoławczej .

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudzień 2015r. o godz.1230 w sali Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pokój nr 3.

Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 800-1500.

Informacje na temat przetargu udziela Adrian Kasper – kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi. Tel. 77 487 52 23

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy.