Wyszukaj w serwisie

Samochód pożarniczy na sprzedaż

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi informuje,

że posiada do sprzedaży samochód pożarniczy marki STAR 244L

 

  1. Dane identyfikacyjne pojazdu:

- marka: Star 244L

- wersja: samochód specjalny

- model pojazdu: pożarniczy

- nr rejestracyjny: OK 40494

- rok produkcji: 1976

  1. Rodzaj pojazdu:

- data pierwszej rejestracji: 18.05.1976 r.

- rodzaj zabudowy: beczka na wodę o pojemności 2500 litrów, Autopompa

      - pojazd wycofany z eksploatacji z uwagi na zły stan techniczny. Wyposażenie

        pożarnicze zostało wymontowane (z negatywnym wynikiem badania technicznego

        pojazdu)

            - ubezpieczenie OC i NNW:  24.02.2016 r.

  1. Cena:

     - do uzgodnienia

  1. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:

- Mariusz Pendziałek inspektor Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi tel. 77/4801465

  1. Samochód można oglądać w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie po uprzednim uzgodnieniu terminu z w/w inspektorem Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi.
  2. Osoby zainteresowane kupnem samochodu proszone są o złożenie pisemnej oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi (ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew) w terminie do dnia 2 grudnia 2015 r. do godz. 15.00

            Oferta winna zawierać:

          - imię i nazwisko/adres oferenta lub nazwę/adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba  

            prawna, nr telefonu i nr fax-u

          - datę sporządzenia oferty

          - oferowaną cenę za samochód

  1. O wyborze oferty zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie.

Polska Cerekiew, dnia 26.11.2015 r.