Wyszukaj w serwisie

Jesienny przegląd rowów melioracyjnych

OGŁOSZENIE

JESIENNE PRZEGLĄDY ROWÓW MELIORACYJNYCH

NA TERENIE GMINY POLSKA CEREKIEW

Wójt Gminy Polska Cerekiew oraz Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi zapraszają mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz członków Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi na coroczny jesienny przegląd rowów celem ustalenia zakresu robót konserwacyjnych na rok 2016. 

 

Termin przeglądów w poszczególnych miejscowościach:

1. Polska Cerekiew 24.11.2015 godz. 9:00
2. Ciężkowice 24.11.2015 godz. 10:00
3. Witosławice 24.11.2015 godz. 11:00
4. Wronin 24.11.2015 godz. 12:00
5. Dzielawy 24.11.2015 godz. 13:00
6. Grzędzin 24.11.2015 godz. 13:30
7. Łaniec 25.11.2015 godz. 9:00
8. Mierzęcin 25.11.2015 godz. 9:30
9. Koza 25.11.2015 godz. 10:00
10. Ligota Mała 25.11.2015 godz. 11:00
11. Połowa 25.11.2015 godz. 11:30
12. Jaborowice 25.11.2015 godz. 12.30
13. Zakrzów 25.11.2015 godz. 13:00

  Zbiórka Komisji oraz osób zainteresowanych przed posesją sołtysa w w/w sołectwach.