Wyszukaj w serwisie

Prace terenowe w lasach Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

Przedsiębiorstwo Usług Przyrodniczo - Leśnych TAXUS z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w związku z opracowywaniem Uproszonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu, od dnia 22 października 2015r. przystępuje do prac terenowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego, Gminy: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś i Kędzierzyn - Koźle. Opracowanie przygotowane jest na podstawie umowy zawartej ze Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie - Koźlu. Opracowaniem objęte zostaną wszystkie grunty należące do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, ujęte w powszechnej ewidencji gruntów jako użytki Ls.

Uprzejmie informujemy, że inwentaryzacyjne prace terenowe będą prowadzone w miesiącu październiku. Po zakończeniu prac projekty planów zostaną wyłożone na okres 60 dni do publicznej wiadomości. W tym okresie właściciele lasów będą mieli możliwość zgłaszania swoich uwag do projektów planów. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy wzór formularza, na którym będzie możliwość zgłaszania uwag.

Osobą odpowiedzialną i upoważnioną do kontaktu w związku z prowadzonymi pracami jest pan Robert Nowakowski.
Kontakt telefoniczny: 602 116 984