Wyszukaj w serwisie

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew- VI nabór

INFORMACJA

o uzyskanym dofinansowaniu

w roku 2015

 

Gmina Polska Cerekiew informuje, że ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie umowy dotacji z dnia 16 lipca 2015 roku Nr 139/2015/G-48/OZ-ZOA/D uzyskała dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew- VI nabór”.

Wartość zadania brutto wynosi 25 617,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset siedemnaście PLN 00/100) a przyznana dotacja stanowi 85 % tej wartości.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

- 50 % kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –  kwota 12 808,50 zł

- 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –  kwota 8 965,95 zł

- 15 % udział środków własnych Gminy Polska Cerekiew – kwota 3 842,55 zł.