Wyszukaj w serwisie

Roczny program współpracy Gminy Polska Cerekiew

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”

 

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”

 

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, lub drogą mailową na adres  

do dnia 19 października 2015 r. na załączonym formularzu.

 

 

Projekt programu - PDFRoczny Program na 2016 r.(konsultacje).pdf (321,88KB)

Formularz zgłoszenia uwag dotyczący programu - DOCFormularz zgłaszania uwag do Projektu.doc (24,00KB)

 

 

Polska Cerekiew, dnia 06.10.2015 r.