Wyszukaj w serwisie

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

I N F O R M  A C J A

Zarząd Gminnego Związku „Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi informuje, że rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wykonywanie zleconego przez Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi zadania obejmującego  upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy na podstawie zawartej umowy z wybranym oferentem na okres od 28 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.

Dotację otrzymała następująca organizacja :

 1. Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew w wysokości  10000,00 zł.