Wyszukaj w serwisie

Cennik wejścia na pływalnię krytą w Zakrzowie

CENNIK WEJŚCIA NA PŁYWALNIĘ KRYTĄ

(obowiązujący od 1 marca 2015 r.)
 
I. Ceny jednorazowych biletów indywidualnych uprawniających do korzystania przez jedną godzinę (przez godzinę rozumie się 50 minut kąpieli i 10 minut na przygotowanie)
 
1) bilet normalny – 7,00 zł / godz.
 
2) bilet ulgowy – 4,00 zł / godz.
 
3) bilet rodzinny: 1 osoba dorosła + 1 dziecko (do 16 roku życia) – 9,00 zł / godz.
 
4) bilet rodzinny: 1 osoba dorosła + 2 dzieci (do 16 roku życia) – 11,00 zł / godz.
 
II. Ceny karnetów indywidualnych uprawniających do korzystania z basenu pływalni przez dziesięć wejść
 
1) karnet normalny – 60,00 zł
 
2) karnet ulgowy – 35,00 zł 
 
III. Ceny za udostępnienie całego basenu pływalni:
 
1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) korzystających z basenu dla realizacji zadań publicznych powierzonych przez gminę Polska Cerekiew – 108,00 zł / godz.
 
2) dla szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest inna gmina lub Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski – 216,00 zł / godz.
 
3) dla osób fizycznych oraz osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 270,00 zł / godz.
 
4) dla osób fizycznych oraz osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej innych niż wymienione w ppkt.1) i 2) wynajmujących basen w celach rekreacyjnych – 210,00 zł / godz.
 
IV. Ceny za udostępnienie jednego toru basenu pływalni:
 
1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) korzystających z basenu dla realizacji zadań publicznych powierzonych przez gminę Polska Cerekiew – 30,00 zł / godz.
 
2) dla szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest inna gmina lub Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski – 35,00 zł / godz.
 
3) dla osób fizycznych oraz osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – 40,00 zł / godz.
 
V. Ceny za korzystanie z sauny:
 
1) bilet normalny - 12,00 zł / godz.
 
2) bilet ulgowy - 8,00 zł / godz.
 
VI. Ceny karnetów indywidualnych uprawniających do korzystania z sauny przez dziesięć wejść:
 
1) karnet normalny - 110,00 zł
 
2) karnet ulgowy - 70,00 zł
 
VII. Ceny karnetów indywidualnych uprawniających do korzystania z sauny przez pięć wejść:
 
1) karnet normalny - 55,00 zł
 
2) karnet ulgowy - 35,00 zł
 
VIII. Cena za udostępnienie całej sauny na zamówienie - 100,00 zł / godz.
 
IX. Ceny za korzystanie łącznie z basenu i sauny:
 
1) bilet normalny - 15,00 zł / godz.
 
2) bilet ulgowy - 8,00 zł / godz.

X. Ceny karnetów indywidualnych uprawniających do korzystania łącznie z basenu i sauny przez dziesięć wejść:

1) karnet normalny - 135,00 zł
 
2) karnet ulgowy - 72,00 zł
 

XI. Ceny karnetów indywidualnych uprawniających do korzystania łącznie z basenu i sauny przez pięć wejść:

1) karnet normalny - 67,50 zł
 
2) karnet ulgowy - 36,00 zł
 
 
UWAGA! Bilety ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat i młodzieży uczącej się w wieku od 18 do 26 lat za okazaniem dokumentu potwierdzającego odpowiednio wiek oraz dokumentu potwierdzającego status ucznia/studenta, oraz emerytom i rencistom za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe.