Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Gminnego Związku „Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi zaprasza do składania ofert na wykonywanie zleconego przez Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” w Polskiej Cerekwi zadania obejmującego upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłka nożna i tenis stołowy na podstawie zawartej umowy z wybranym oferentem na okres od 28 września 2015 r. do 15 grudnia 2015 r., na wykonywanie którego wybrany oferent otrzyma środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł.

 

Do pobrania:


1. Wzór oferty –  DOCPobierz.doc (113,50KB)
2. Ogłoszenie o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji – PDFPobierz.pdf (229,73KB)

 

Polska Cerekiew, dnia 15.09.2015 r.