Wyszukaj w serwisie

Konsultacje z mieszkańcami

Drodzy mieszkańcy
gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki,
Polska Cerekiew, Reńska Wieś,

 

LGD Euro-Country zaczęło prace nad nową Strategią Rozwoju na lata 2014- 2020. Zapraszamy na cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami poszczególnych gmin. Zapraszamy wszystkie osoby które chcą mieć wpływ na rozwój swojej gminy.

Spotkania będą poświęcone w szczególności: analizie mocnych i słabych stron obszaru, szansom i zagrożeniom obszaru, opracowaniu celów nowej LSR, planowanym projektom do realizacji oraz informacjom o PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w spotkaniach, włączenia się w prace nad nową Strategią i zgłaszania swoich uwag i pomysłów. To m.in. od Państwa, mieszkańców gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś zależy na co i jak zostanie przeznaczonych maksymalnie 5 mln zł w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Euro-Country.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 77 4875 422 lub w biurze LGD Euro-Country ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów.

Harmonogram spotkań: