Rolnik na zagrodzie z bezpieczeństwem w zgodzie

Każdy rolnik indywidualnie jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy, która niesie za sobą wiele zagrożeń ważna jest ich świadomość, ocena i konsekwentne dążenie do poprawy bezpieczeństwa wszelkimi możliwymi sposobami.

Cel jest prosty: ochrona zdrowia i życia, nie tylko własnego, ale również najbliższych członków swojej rodziny. To pozwoli zapobiec wielu niepotrzebnym i dotkliwym urazom ciała, dotyczącym zwłaszcza kończyn górnych i dolnych.

Ryzyko wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym łatwo można zmniejszyć poprzez właściwą organizację pracy. Każdemu działaniu powinien towarzyszyć zdrowy rozsądek. Należy pamiętać, żeby do pracy przystępować wypoczętym i robić przerwy na odpoczynek. Nigdy nie wolno wykonywać żadnych prac bezpośrednio po spożyciu alkoholu oraz mając chociażby podejrzenie, że wypity poprzedniego dnia alkohol ma wpływ na nasz organizm.
Złożoność prac związana z wykonywaniem ich w różnych warunkach atmosferycznych, na różnych maszynach, przy zmiennym obciążeniu i różnorodności czynności w ciągu dnia powinna powodować ciągłą analizę sytuacji, bieżące wykorzystywanie zasad bezpieczeństwa, działanie zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń oraz unikanie sytuacji „jakoś to będzie” związanych z rutyną.

„Upadek to nie przypadek”
„Nie daj się wkręcić”
„Dobrze traktujesz – mniej ryzykujesz”

to hasła akcji prewencyjnych, realizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach zapobiegania malejącym, lecz nadal wciąż licznym zdarzeniom wypadkowym w rolnictwie.

Do wypadków dochodzi najczęściej na podwórzu i w obejściu. Przyczyn jest wiele.

Drogi rolniku!
Poznaj zasady bezpiecznej pracy i postaraj się, aby ich znajomość przyczyniła się do wyeliminowania zagrożeń w Twoim gospodarstwie.

To często niewiele kosztuje, a może pozytywnie wpłynąć na Twoje samopoczucie.

Wiedza na temat zagrożeń w wielu przypadkach pozwoli uniknąć tragedii!

W celu zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej:

Aby ustrzec się przed upadkiem:

Osłonięte ruchome części maszyn i urządzeń to szansa zachowania zdrowia, a nawet życia. Sprawdź je wszystkie, a w razie konieczności nie zwlekaj z uzupełnieniem!

PAMIETAJ! Zwierzę - nawet oswojone, może zachować się niespodziewanie, gwałtownie zareagować na nieznany bodziec (hałas, ból czy wymuszoną pozycję ciała).

Więcej informacji na temat zaleceń dotyczących:

 

Serdecznie zapraszam!
Barbara Ziółko
Placówka Terenowa KRUS w Głubczycach