Wyszukaj w serwisie

Archiwum aktualności 2013

 • Pełno(s)prawni na rynku pracy

  Polska wykazuje jeden z najniższych w Europie wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Sytuacja ta powoli zmienia się dzięki systemowi wsparcia, ofertom szkoleniowym i mechanizmom wspierającym osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu zatrudnienia.

  13-11-2012
 • Informacja o uzyskanym dofinansowaniu - II nabór

  Gmina Polska Cerekiew informuje, że ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na podstawie umowy dotacji z dnia 30 października 2012 roku Nr 124/2012/G-48/OZ-ZOA/D uzyskała dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polska Cerekiew (II nabór)”.

  21-11-2012
 • Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2013

  Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza otwarte konkursy ofert dotyczące zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2013 roku.

  02-01-2013
 • Otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu gminy Polska Cerekiew na rok 2013 rozstrzygnięte

  Informuje się mieszkańców, że rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska Cerekiew na rok 2013.

  25-01-2013
 • Harmonogram zebrań wiejskich

  Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Polska Cerekiew.

  18-01-2013
 • Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi

  Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi, które odbędzie się 12 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3.

  28-01-2013
 • Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

  Zarząd Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej zaprasza osoby w wieku 17 - 40 lat, które mają wykształcenie średnie lub wyższe rolnicze i współgospodarują lub są właścicielami gospodarstwa rolnego na Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych, która odbędzie się 16 lutego 2013 r. w Opolu przy ul. Katowickiej 35.

  08-02-2013
 • Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Polska Cerekiew

  Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy.

  30-01-2013
 • Nabór wniosków w ramach małych projektów i odnowy wsi

  Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ogłosiło nabór w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

  08-02-2013
 • Stypendia sportowe na 2013 rok

  Wójt Gminy Polska Cerekiew informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego na 2013 rok.

  06-02-2013