Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu