Wyszukaj w serwisie

Aktualności

 • WIEDE11.jpeg

  Wycieczka do Wiednia

  Urząd Gminy Polska Cerekiew zaprasza na jednodniową wycieczkę do Wiednia w dniu 8 czerwca 2019 roku.

  10-04-2019
 • 4138205-wybory-do-pe.jpeg

  Dyżur Urzędnika Wyborczego

  Harmonogram pełnienia dyżuru przez Urzędnika Wyborczego w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew.

  09-04-2019
 • rada-gminy.jpeg

  VII Sesja Rady Gminy Polska Cerekiew

  Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, że w dniu 28.03.2019 r. o godz. 16.00 w Sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi ul. Kozielska 3 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Polska Cerekiew.

  25-03-2019
 • wykres.jpeg

  Informacja z realizacji uchwały

  Sprawozdanie o realizacji uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”

  22-03-2019
 • rada-gminy.jpeg

  Konsultacje społeczne

  Związek Międzygminny „Czysty Region” zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Polska Cerekiew na konsultacje społeczne, których tematem będzie zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie postępowania z odpadami.

  13-03-2019
 • prawo.jpeg

  Nieodpłatna pomoc prawna

  Informacja Starosty Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego o lokalach, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

  07-03-2019
 • krus.png

  Konkurs KRUS

  Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu ogłasza rozpoczęcie dwóch corocznych Konkursów o zasięgu krajowym.

  04-03-2019
 • przetarg.jpeg

  Sprzedaż działek budowlanych

  Wójt Gminy Polska Cerekiew przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – nieruchomości gruntowe niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

  26-02-2019
 • wykres.jpeg

  Aktywna młodzież na rynku pracy

  Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie "Aktywna młodzież na opolskim rynku pracy"

  21-02-2019
 • NFZ.jpeg

  Kasa za bobasa!

  Kasa za bobasa to akcja informacyjna Opolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zwracająca uwagę na niezgłoszenie dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego.

  21-02-2019